LIDGELD 2017

Het lidgeld 2017 bedraagt:
voor een gewoon lid: 20 euro
voor een steunend lid: vanaf 30 euro.

Dit lidgeld is bedoeld voor de 4 Contactbladen in 2017 samen met het jaarboek begin 2017.
De betaling van het lidgeld gebeurt best begin 2017 door overschrijving met naam en adresvermelding op de KBC-rekening BE56-4427-6086-4188 of door betaling in kontanten aan de balie van het Museum.
Het Museum (tel. 09/381.96.70) is open: dinsdag tot vrijdag van 14u tot 17u. De zaterdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u.

Kring voor
Geschiedenis, Kunst en Erfgoed

van Deinze en de Leiestreek

In 1929 stichtten enkele vooraanstaande Deinzenaars de Kunst- en Oudheidkundige Kring, gemeenzaam bekend als KOK, sinds 1997 KGK of Kring voor Geschiedenis en Kunst en vanaf 2017 DUNSA?, Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed van Deinze en de Leiestreek.

Het was hun bedoeling een culturele kring op te richten met representatieve figuren, buiten en boven alle politieke en filosofische meningsverschillen. Naast hun historische belangstelling, (oudheidkunde, plaatselijke geschiedenis, folklore incluis), wilden de initiatiefnemers uitdrukkelijk ook activiteiten ontplooien op het gebied der plastische kunsten.

Zoals men weet is hieruit het stedelijk Museum van Deinze en de Leiestreek gegroeid en heeft de Kring, naast talrijke voordrachten en tentoonstellingen ook gezorgd voor een indrukwekkende reeks van publicaties.

De jaarlijkse “Bijdragen” tellen intussen meer dan dan 80, soms volumineuze, boekdelen.

Het “Contactblad” telt sinds het verschijnen in 1981 meer dan 4500 bladzijden.